Splošni pogoji

PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO, PREDEN BOSTE ZAČELI NAROČATI OZ. KUPOVATI NA SPLETNI STRAN TIDIS.SI. V PRIMERU, DA SE NE STRINJATE, VAS NAPROŠAMO, DA JE NE UPORABLJATE.

1. Splošno

Dobrodošli na spletni strani tidis.si. Tidis.si je spletna stran, ki deluje za podjetje Tidis d.o.o. Uporabnikom z dostopom do spletne strani tidis.si omogoča, da pregledujejo, berejo in kupujejo različno blago objavljeno na tej strani. Prav tako je storitev omogočena skozi različna elektronska medmrežja, z mobilnimi, s spletnimi in z drugimi aplikacijami.

Z uporabo spletne strani tidis.si se zavezujete, da ste prebrali navodila za uporabo, da jih razumete in se z njimi strinjate, kot uporabnik te spletne strani. S tem pridobite pravico uporabljati spletne strani tidis.si (ne glede na vzrok uporabe). Tidis d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli zaradi diskretnosti spreminja, prilagaja, dodaja ali briše dele navodil za uporabo. To lahko napravi brez predhodnega opozorila. Če bodo navodila spremenjena, bo to objavljeno v teh navodilih na spletne strani tidis.si. Nato se ponovno lahko odločite, ali se strinjate s pogoji uporabe.

Če se ne boste strinjali s to pogodbo, si Tidis d.o.o. pridržuje pravico, da lahko brez predhodnega obvestila ali odgovornosti Tidis d.o.o. omeji ali spremeni katerikoli pogled na spletno stran tidis.si, in sicer v primeru omejitve časovnega dostopa do spletne strani tidis.si ali dovoljenja dostopa ali časovne omejenosti dostopa do spletne strani tidis.si. Strinjate se, da ima, vsak iztek ali izbris vašega dostopa v teh primerih brez predhodne najave, posledice.

Nadalje se strinjate, da tidis.si ne bo odgovorna za vas, kar se tiče zlorabe vaših podatkov ali servisa s strani koga drugega. Zavedati se morate, da morate v primeru nezadovoljstva ravnati s spoštovanjem, s prilagajanjem ali prekinitvijo sodelovanja s spletno stranjo. Kar se tiče uporabe spletni strani tidis.si, lahko pa brez omejitev in s soglasjem prenehate z uporabo spletne strani.

S premišljeno uporabo spletne strani tidis.si izkazujete, da ste polnoletni v skladu s pravnimi zakoni države, v kateri prebivate, ali ste stari vsaj 15 let in imate pisno privolitev staršev ali skrbnikov, ter niste oseba, ki se ukvarja z dejavnostmi, ki so nezakonite v Sloveniji, ali so na splošno nezakonita dejanja kjerkoli. Strinjate se tudi da:

(a) boste podali resnične, natančne, veljavne in popolne informacije o sebi ob vsaki registraciji in dejavnosti, ki jo boste opravljali spletni strani, vključno z navedbo vašega geografskega nahajališča in plačilnega naslova.

(b) V primeru, da boste podali neresnične, neveljavne, nenatančne ali nepopolne podatke o sebi, vas ima servisna služba spletne strani tidis.si pravico izbrisati in vas izključiti iz spletne strani tidis.si.

Vsaka osebna informacija, ki jo podate ob registraciji, bo zbrana v skladu z zasebno politiko spletne strani tidis.si.

2. Omejitve pri uporabi

Ta navodila za uporabo so namenjena vseh uporabnikov spletne strani tidis.si, če ste ali niste registrirani uporabnik.

(a) Spletno stran smete uporabljati le v zakonite namene. Ne smete posredovati nobenih podatkov, ki bi lahko: (i) ogrožali varnost ali kršili pravila spletne strani, ali (ii) bili nezakoniti, žaljivi, neprimerni, opravljivi, sramotilni, neprimerni, kar se tiče zasebnosti, vulgarni, ali kakorkoli neprimerni in neobjektivni, ter (iii) spodbujali vedenje, ki bi lahko vodilo v kriminalno dejanje ali kako drugače povzročilo nasilno vedenje.

Brez predhodne odobritve upravitelja spletne strani tidis.si ne smete med uporabo spletne strani posredovati informacij ali spodbujati nespoštovanje izdelkov ali spletne strani. Spletne strani ne smete uporabljati v komercialne namene, brez lastninskih pravic pa tudi ne smete spodbujati drugih, da bi postali uporabniki drugih spletnih strani. Vsakršno upravljanje, ki bi druge uporabnike ali interesente odvrnilo od uporabe spletne strani tidis.si, je prepovedano.

(b) Vaše zadovoljstvo s servisom vključuje neomejeno uporabo vzorcev, besedil, grafik, slik, video filmov, informacij, aplikacij, programov, glasbe, tonov in drugih povezav. Vse to je last upravitelja spletne strani tidis.si ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane.

Nobena stran se ne sme spreminjati, kopirati, posredovati, razmnoževati, publicirati, povleči iz spleta, javno predvajati, posredovati in pošiljati, ne glede na razloge in na namen, delno ali v celoti, brez pisne privolitve spletne strani tidis.si. V primeru, da ste primerni za uporabo spletne strani in ste seznanjeni s pravili uporabe le-tega, imate dovoljenje za pridobitev dovoljenja za uporabo spletne strani ter lahko natisnete ali povlečete s strani katerokoli vsebino, ki pa jo smete uporabljati le v osebne in nekomercialne namene. Poskrbeti morate, da bodo vse avtorske pravice zaščitene. Ne smete nalagati ali objaviti vsebin spletne strani na Internetu, Intranetu ali Extranetu ali objavljati podatkov s strani na katerikoli podatkovni bazi. To je strogo prepovedano. Prej omenjeno dovoljenje je del navodil za uporabo in ne vključuje uporabe podatkov in zbirk. Vsaka drugačna uporaba servisa ali strani, brez pisne privolitve spletne strani tidis.si, je strogo prepovedana in pomeni prekinitev vašega dovoljenja za uporabo.

Takšna nezakonita uporaba pomeni tudi kršitev zakonov, vključno z nedovoljenim ravnanjem z avtorskimi pravicami in pravicami blagovne znamke oz. lastninskih pravic. Ta licenca se da preklicati z ali brez razloga in ob vsakem času, le osebno od spletne strani tidis.si.

(c) Ko uporabljate spletno stran, ne smete objavljati ali posredovati materiala, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami, pravicami blagovne znamke, brez pisne privolitve lastnika teh pravic ali odločati o materialu, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami. Če ste kršili avtorske ali lastniške pravice, ste sami odgovorni za škodo, ki je bila povzročena. Če material s spletne strani uporabljate v javne namene, avtomatično dovolite oz. jamčite, da je lastnik tega materiala dovolil eknjiga.eu avtorsko, svetovno, stalno, nepreklicno pravico in licenco uporabe, razmnoževanja, posredovanja, prevajanja in prilagajanja materiala ali ga uporabljati pri drugih dejavnostih, v drugih oblikah. S tem tudi vsakemu drugemu uporabniku dovolite, da posreduje ali razmnožuje material s te spletne strani v njegovo lastno korist. Tidis.si spletni strani dajete pravico, da izbriše, razmnožuje, objavlja in prodaja material, ki ste ga vi dodali na spletno stran. Prej omenjeno se ne tiče literarnega gradiva, ki ga je priskrbela tidis.si za prodajo na spletni strani.

(d) Ne smete zatajiti ali lažno navajati lokacije, kjer prebivate ali navajati neresničnih informacij o sebi, da bi prikrili izvor vaših dejanj ali sporočil objavljenih na spletni strani. Ne smete se izdajati za drugo osebo.

(e) Prepovedano vam je ogrožati ali napadati varnost spletne strani tidis.si. Sem spada:

- Nedovoljeno uporabljati podatke, ki niso namenjeni vam, vključno s prijavo na uporabniški račun ali ime, ki ni vaše.

- Preiskovati, pregledovati ali preizkušati ranljivost oz. šibke točke sistema, z namenom, da bi mimo varnostnih nastavitev prišli do zaščitenih podatkov, brez dovoljenja tistih, ki so lastniki avtorskih pravic teh spletnih mest.

- Uporabljati katerekoli avtomatske mehanizme (npr. "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider"…), programe, algoritme ali metode, da bi lahko brez dovoljenja ali registracije uporabljali servisne vsebine v javne namene ali za zlorabo le-teh.

- Brez vzroka ali pretirano obremeniti infrastrukturo spletne strani tidis.si ali služb, ki so povezane s spletno stranjo tidis.si.

- Upravljati, slediti ali uporabljati informacije drugih uporabnikov, registriranih uporabnikov ali gostov spletne strani tidis.si, v namene zlorabe spletne strani tidis.si, ter brez dovoljenja in registracije ali identifikacije.

- Skušati ovirati ali prekiniti delovanje spletne strani tidis.si za druge uporabnike.

- Ponarejati TCP/IP, ali informacije pri pošiljanju elektronske pošte ali objave v spletnih časopisih.

- Prekinjati spletno delovanje servisa ali ovirati sposobnost spletne strani tidis.si.

- Opravljati dejavnost, da bi vplivali na delovanje servisa ali strani brez dovoljenja.

Z motnjami sistema ali varnosti tvegate civilno ali kazensko izpostavljenost. Spletna stran tidis.si oz. upravitelj le-te bo v takšnem primeru zadevo prijavil in začel postopek proti vam, ne glede na to ali ste registriran uporabnik ali ne.

3. Oporekanje nalogu; omejitev pravic

(a) Zavezujete se, da ste sami odgovorni za svoja dejanja, ko uporabljate spletno stran tidis.si. Upravitelja spletne strani tidis.si si pridržuje pravico, da ni odgovoren za napake uporabnikov, gostov ali tretjih oseb. Prav tako ne jamči za napake, ki se zgodijo med uporabo informacij, servisa ali prodajo na svoji spletni strani.

(b) Spletna stran je opremljena z garancijo, glede na dejavnosti, ki so navedene v navodilih za uporabo.

(c) V nobenem primeru upravitelj spletne stani tidis.si, ali katera druga oseba vpletena v oblikovanje, prodajo ali distribucijo na spletne strani tidis.si, ne bo odgovarjal za krivice storjene od oseb brez avtorskih pravic, zaradi nepravilne ali nelegalne uporabe. Zakon ne dovoljuje omejitev ali preziranja odgovornosti ali povzročitve poškodb, ki bi imele posledice za spletno stran tidis.si, zato za morebitne poškodbe, izgube in napake odgovarjate sami. Odgovarjate pred zakonom in poškodbe plačate sami.

(d) Zgornji opis se nanaša na vse napake in krivice, povzročene pri uporabi, nenatančnosti, izbrisu, motnji zaradi virusa, napak pri komunikaciji ali kakršnikoli nepravilni ali nedovoljeni uporabi. Upravitelj spletne stani tidis.si pod nobenimi pogoji ne odgovarja za te napake, ampak odgovarjate izključno vi.

4. Nadzor

Upravitelj spletne strani tidis.si si pridržuje pravico, a ne dolžnost, da nadzira zadovoljstvo uporabnikov s servisom, vključno s spletnimi klepetalnicami oz. forumi. S tem preverja razumevanje in strinjanje s temi navodili za uporabo in tudi spoštovanje pravil s strani uporabnikov spletne strani tidis.si. Upravitelj spletne strani tidis.si ima pravico zaradi lastne varnosti in zaščite svoje zasebnosti izbrisati, zavrniti ali objaviti škodljiv material, ki se znajde na spletni strani. Upravitelj, spletne strani tidis.si lahko brez opozorila izbriše katerokoli objavo iz kateregakoli vzroka.

5. Odškodnina

Strinjate se, da boste zagovarjali, zavarovali in podpirali spletno stran tidis.si in njene podružnice, tudi njene direktorje, uslužbence, zaposlene in agente v vseh primerih, tudi ob napakah, poškodbah sistema, stroških, izgubah in izdatkih, nastalih pri vaši uporabi spletne strani.

6. Zaščitni znak

Tidis, tidis.si, tidis.si in sorodne besede, imena domen in zaščitni znaki, ter znamke so last podjetja Tidis d.o.o. Izključno to podjetje je lastnik in spoštovati je treba njihove lastniške pravice.

7. Javna domena

8. Dostava

Naročeni izdelki bodo dostavljeni najkasneje v sedmih delovnih dneh oz. v desetih delovnih dneh v času praznikov. Cena dostave (poštnina) se obračuna po veljavnem ceniku. Dostavo bo opravil naš pogodbeni partner.

9. Pravica do odstopa

(a) Tehnično blago:
Potrošnik ima 14 dni časa, da sporoči prodajalcu, da odstopa od nakupa, pri čemer mu ni potrebno navajati razloga. Blago mora potrošnik vrniti v 5 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške. Prav tako se šteje za odstop od pogodbe, če potrošnik vrne prejeto blago v roku za odstop od pogodbe (14 dni) brez posebnega sporočila o odstopu. Blago kupec lahko vrne samo nepoškodovano, v originalni embalaži in neuporabljeno.

10. Garancija

Za tehnične izdelke je garancijska doba, kot jo določa proizvajalec oz. njegov zastopnik in velja od dneva prevzema blaga ter velja samo skupaj z računom. Garancijo uveljavljate izključno na pooblaščenem servisu.

11. Pritožbe in spori

Upravitelj spletne strani tidis.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Upravitelj spletne strani tidis.si se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@tidis.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Upravitelj spletne strani tidis.si se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Upravitelj spletne strani tidis.si, si bo skupaj s potrošnikom, prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

12. Razno

Tidis d.o.o. nadzira in upravlja spletno stran tidis.si v Sloveniji. Spletna stran je dostopna po celem svetu. Zakoni v nekaterih državah se razlikujejo od zakonov v Sloveniji. Ko uporabljate spletno stran tidis.si ali servis, se morate ravnati v skladu z zakoni Slovenije. Strinjate se, da boste spoštovali in ravnali v skladu z zakoni in ste odgovorni za vsa svoja dejanja.

S spoštovanjem do registriranih uporabnikov, ki podpirajo spletno stran tidis.si in vse njene dejavnosti, si spletna stran tidis.si pridržuje pravice do prikaza oglasov in ponudb na svoji strani. Ti podatki se bodo ohranili tudi, ko bo vaša stran v mirovanju ali bo deloval ohranjevalnik zaslona.

Upravitelj spletne strani tidis.si si pridržuje pravice do sprememb na spletni strani tidis.si oz. na spletnem servisu (cen, pogojev poslovanja ipd.) ob vsakem času in brez vnaprejšnje najave.

V primeru nedelovanja spletne strani tidis.si upravitelj spletne strani tidis.si ne prevzema nobene odgovornosti.