Računovodstvo

Vodenje poslovnih knjig za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva ...

ZAKAJ IZBRATI NAŠE RAČUNOVODSKE STORITVE?

Oseben pristop omogoča hitro odzivnost in večjo kakovost dela. S strankami gradimo partnerski odnos, ki temelji na zaupanju in prilagajanju potrebam naročnika.

STORITVE KI VAM JIH NUDIMO:

- vodenje glavne knjige in pomožnih knjig,

- obračun davka na dodano vrednost,

- vodenje davčnih evidenc,

- obračun plač in prispevkov, pogodb o delu,

- obračun socialnih prispevkov za s.p.,

- osnovna sredstva, amortizacija,

- izdelava medletnih in letnih izkazov, davčne bilance,

- poročila za zunanje uporabnike,

- obračun potnih nalogov,

- svetovanje.