Računalniške storitve

Oracle

Nudimo vam naslednje naše e-aplikacije v več sklopih:

– Glavna knjiga (navadni in avansni računi, opomini,temeljnice, bilance ...)

– Materialno poslovanje (prevzem in izdaja materiala, medskladiščni prenosi ...)

– Osnovna sredstva (register osnovnih sredstev in inventura)

– Plače (vnos delavcev in obračun plač, obračun regresa ...)

– Potni nalogi (vnos in obračun domačih ter tujih potnih nalogov)

– Naročniški sistem (evidenca kabelskih in MMDS-naročnikov, izdajanje računov in delovnih nalogov, urejanje programskih kanalov in paketov ...)

Vse aplikacije potekajo preko spletnega vmesnika, torej namestitev ni potrebna.